ธอส. เปิดตัวเงินฝาก ECO Savings ดอกเบี้ยสูง 1.75% ต่อปี

ข่าวเศรษฐกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม

สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เศรษฐกิจ ของธนาคารที่สนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ล่าสุด กับ “เงินฝาก ECO Savings” ให้ผลตอบแทนสูงด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษถึง 1.75% ต่อปี สำหรับผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท ส่วนผู้ที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุดตามประกาศของธนาคาร

ข่าวเศรษฐกิจ

ซึ่งเงินฝากดังกล่าวถือเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับลูกค้าของธนาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอยู่เย็น เป็นสุข ได้แก่ โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข ปี 2565, สินเชื่อบ้าน Solar Roof, สินเชื่อบ้านอยู่สบาย By SCG Heim ปี 2565 รวมถึงลูกค้าที่รับเอกสารใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้ หรือหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี หรือหนังสือรับรองหักภาษีเงินฝาก ณ ที่จ่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวผ่านทาง Application GHB ALL และ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65–29 ธ.ค. 66 (เปิดบัญชีเงินฝาก 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น) พิเศษ!! อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

วิษณุลั่น ป.ป.ส. ไม่มีอำนาจดึงกัญชากลับเป็นยาเสพติด

About คุณ ธนิสรา พัฒน์ธนโกศล 35 Articles
สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ ธนิสรา พัฒน์ธนโกศล ฉันเกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2531 ฉันเกิดและเติบโตในสถานที่ที่อบอุ่น ในประเทศไทย เป็นนักเขียนที่มีความชำนาญในการเขียนบทความ เว็บไซต์เว็บพนันออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในไทย ฉันเป็นนักเขียนที่มีความชำนาญในการเขียนบทความ และมีความสามารถในการเล่าเรื่องราวอย่างน่าสนใจ บทความที่ฉันเขียนเกี่ยวกับเว็บไซต์เว็บพนันออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย น่าจับตามองในการแสดงความคิดเห็นและการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพให้กับผู้อ่านค่ะ