สังคม

เงินสนับสนุนประกันสังคม ต.ค. 2565 ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 แล้วก็มาตรา 40 ชำระเงินสมทบประกันสังคมกี่บาท

ภายหลังที่ประกันสังคม ประกาศลดเงินอุดหนุนตรงเวลา เดือนให้กับผู้ว่าจ้าง ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 รวมทั้งผู้เอาประกันตนมาตรา 39 ตรงเวลา เดือน ตั้งแต่ต.ค.เดือนธันวาคม 2565 โดยปัจจุบันผู้เอาประกันตน มัธยม33 มัธยม39 มัธยม40 จำเป็นจะต้องชำระเงินสมทบประกันสังคม ตุลาคม ปริมาณใหม่ โดยเริ่มต.ค. 2565 ซึ่งแต่ละมาตราจะจ่ายกันกี่บาทไปดูพร้อมเพียงกัน

ประกันสังคมตุลาคม 2565 จ่ายเยอะแค่ไหน ?
ผู้เอาประกันตนมาตรา 33

ผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้าง จ่ายข้างละ 3% (จากเดิม 5%) คำนวณจากฐานค่าแรงงานขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท พอๆกับจ่ายข้างละ 450 บาท
ผู้เอาประกันตนมาตรา 39

สังคม

ส่งเงินอุดหนุนประกันสังคมมาตรา 39 เป็นปริมาณ 240 บาท (จากเดิม 432 บาทต่อเดือน)
ผู้เอาประกันตนมาตรา 40

โอกาสที่ ชำระเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับผลดีชดเชย ในกรณีการเจออันตรายหรือไม่สบาย พิการทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
ช่องทางที่ ชำระเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับคุณประโยชน์ชดเชย ในกรณีการเผชิญอันตรายหรือป่วยหนัก พิกลพิการทุพพลภาพ ตาย แล้วก็กรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
หนทางที่ ชำระเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับผลดีชดเชยในกรณีการเจออันตรายหรือป่วยไข้ เป็นง่อย ตาย ชราภาพ และก็กรณีอนุเคราะห์ลูก ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน

แนวทางสมัครประกันสังคม เป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 39 ออนไลน์
ประกันสังคม มัธยม39 กับแนวทางสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชี เพียงแค่จัดแจง อย่างไว้ยื่นก็ไม่ขาดสิทธิแล้ว