OR เปิดสาขาคาเฟ่อเมซอนที่ซาอุ รองรับลูกค้า

ธุรกิจ

ธุรกิจ โออาร์ เปิดสาขา Café Amazon InterHealth Hospital กรุงริยาด ที่ซาอุดีอาระเบีย รองรับกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกาแฟระดับพรีเมียม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยมีนโยบายฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับประเทศซาอุดีอาระเบีย โออาร์ เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดค้าปลีกในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดร้านกาแฟพรีเมียมที่มีกำลังอุดหนุนของผู้บริโภคในประเทศซาอุดีอาระเบียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของ OR ในการขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก การลงนามสัญญาให้สิทธิ Master Franchise และการเปิดให้บริการ Café Amazon สาขา IHH ณ กรุงริยาดในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นรูปธรรม

รวมถึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่ Café Amazon จะขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็น Global Brand ต่อไป โดยปัจจุบัน Café Amazon เปิดให้บริการทั้งในประเทศไทยและอีก 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เวียดนาม โอมาน และซาอุดีอาระเบีย

การขยายสาขา Café Amazon ในประเทศซาอุดีอาระเบียจะเกิดใช้แนวคิด Taste of Nature เช่นเดียวกับในประเทศไทย โดยลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์จากบรรยากาศร้านที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อผู้บริโภคชาวซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะ ได้แก่ Iced Americano Coconut และ Iced Coconut Caramel Latte ซึ่งใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ โดยมีแผนเปิดร้าน Café Amazon รวม 150 สาขา ภายในระยะเวลา 10 ปี